| FORSIDE | TIL BOKA GROUP A/S |

BOKA GROUP A/S ønsker at deltage i udviklingen af fremtidens byggeri med tanke på miljøet.

Projektet er et resultat af arbejdet med reduktion i energiforbruget, ved allerede i skitsefasen at arbejde fokuseret med bygningsform, facadeopbygning og anvendelse af intelligente energistyringssystemer (som rumfølere for lys, ventilation osv., der kan styres individuelt).

Således er der i de enkelte huse indarbejdet høje vinduespartier, der sikre et godt lys og minimerer energiforbruget til belysning i lokalerne. Der anvendes den nyeste teknologi indenfor ruder, for at minimere opvarmning samtidig med at blændende effekter fra sollyset undgås. Glasset tager ca. 70 % af varmeindfaldet.

Bygningerne er udformet således, at deres varmetab minimeres, og lejemålet forsynes med komfortventilation med en lille ventilationsluftmængde, som medfører lavt energiforbrug til ventilationerne.

Copyright 2010 © BOKA GROUP A/S  ·  C. F. Tietgens Boulevard 30 1. sal TV  ·  5220 Odense SØ  ·  Tlf.: 4042 7820
Opdateret d. 24.3.2015